Persoonsgegevens die schoonheidssalon Due Donne verwerkt

Schoonheidssalon Due Donne verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die schoonheidssalon Due Donne verwerkt:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

E-mailadres

Telefoonnummer

Adresgegevens

Voor- en achternaam

Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die schoonheidssalon Due Donne verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Schoonheidssalon Due Donne kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Schoonheidssalon Due Donne zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met schoonheidssalon Due Donne op via info@duedonne.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

 

Waarom schoonheidssalon Due Donne gegevens nodig hebben

Schoonheidssalon Due Donne verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het afhandelen van uw betaling

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Schoonheidssalon Due Donne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang schoonheidssalon Due Donne gegevens bewaart

Schoonheidssalon Due Donne zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Schoonheidssalon Due Donne verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonheidssalon Due Donne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Due Donne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schoonheidssalon Due Donne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@duedonne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Schoonheidssalon Due Donne zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Schoonheidssalon Due Donne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duedonne.nl